Vereniging PAS Nederland

  • Vergroot letter grootte
  • Standaard letter grootte
  • Verklein letter grootte

Welkom

PAS is de onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen Personen uit het Autisme Spectrum. Tot de Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) behoren klassiek autisme, Hoogfunctionerend Autisme (HFA), de stoornis van Asperger en de Pervasieve Ontwikkelingsstoornis-Niet Anderszins Omschreven (PDD-NOS). Ook wanneer u een sterk vermoeden heeft dat u een ASS heeft, maar u heeft geen officiële diagnose, kunt u lid worden van PAS.

PAS houdt zich bezig met belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering, het geven van voorlichting en informatie, het organiseren van lotgenotencontact zoals contactdagen en gespreksgroepen en het organiseren van activiteiten. We proberen d.m.v. medezeggenschap de stem van de volwassenen met ASS te laten horen.

Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief van februari 2014 is nu beschikbaar! Lees verder...

 

Lid worden?

Wij nodigen u graag uit om lid te worden van PAS. Uw registratie bij PAS betekent veel voor ons, maar ook voor u. Hoe groter onze groep wordt des te makkelijker kunnen wij uw en onze belangen behartigen. Bovendien verschaft het ons een indicatie hoeveel volwassen ASS-ers er nu daadwerkelijk zijn.
Ook is het makkelijker om activiteiten, zoals lotgenotencontact, gespreksgroepen of voorlichtingsavonden, te organiseren, als we weten wie tot onze achterban behoort. En waar u behoefte aan heeft.

Mocht u nog geen PAS-lid zijn en wel tot onze doelgroep behoren, dan hopen we dat u zich wilt aanmelden als PAS-lid. Een lidmaatschap kost € 20,00 per jaar. U dient minimaal 18 jaar oud te zijn om lid te kunnen worden.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Deze worden alleen voor onze eigen administratie gebruikt en zullen niet aan derden doorgegeven worden zonder uw toestemming.

Lid worden kan door het aanmeldingsformulier (PDF-document) in te vullen en op te sturen.


Kent u mensen uit uw omgeving die ook tot de doelgroep van PAS behoren? Dan zouden wij het erg fijn vinden wanneer u hen zou wijzen op het bestaan van PAS en de mogelijkheid om lid te worden.
Een folder met informatie over onze vereniging is hier te downloaden.