Vereniging PAS Nederland

  • Vergroot letter grootte
  • Standaard letter grootte
  • Verklein letter grootte

Welkom bij PAS

Personen uit het Autisme Spectrum, kortweg PAS, is een onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen met autisme. Onze vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen, in de ruimste zin van het woord, van normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen met een diagnose in het autisme spectrum of een sterk vermoeden hiertoe. PAS streeft dit doel na door het organiseren van verschillende activiteiten.

Lees meer...
 

Werkgroep Zorgstandaard

Zorgstandaard Autisme is uit voor commentaar!

Op dit moment wordt een Zorgstandaard Autisme ontwikkeld.Een zorgstandaard beschrijft vanuit het perspectief van de patient, in dit geval iemand met autisme, wat goede zorg is voor een bepaalde aandoening (Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ, 2016a; Rijksoverheid, 2016).

PAS heeft deelgenomen aan de ontwikkeling van de zorgstandaard en heeft het perspectief van volwassenen met autisme geinventariseerd en beschreven. Hiervoor heeft PAS een een achterbanraadpleging gehouden onder een 10-tal ervaringsdeskundigen met diverse achtergronden (jong/oud, man/vrouw, wel/geen lid van PAS, opleiding). De basiscriteria voor kwaliteit in GGZ werden besproken en waar nodig aangepast naar het perspectief van volwassen 'patienten'. U kunt het volledige rapport van de achterbanraadpleging downloaden

De conceptversie van de zorgstandaard is nu in de commentaar-fase. Download de concept zorgstandaard autisme

Wilt u ook commentaar geven?: download het standaardformulier en mail het naar het adres onderaan het formulier

Deadline 24 maart 2017

 

Webformulieren zijn buiten werking

Geen webformulieren meer gebruiken svp

Er zijn problemen gemeld met de webformulieren voor het opnemen van contact, doorgegeven van gegevens etc. Hierdoor kan uw formulier niet zijn ontvangen.
We hebben tijdelijk alle webformulieren buiten werking gezet: gebruik in plaats daarvan het aangegeven mailadres (bij opgeven voor de contactdagen opent automatisch een nieuwe email in uw eigen mailprorgramma).
We proberen het probleem op te lossen, maar hebben onze handen ook vol aan de nieuwe website;  u ongemak kan dus wat langer duren.
(webformuliern zijn als volgt te herkennen: op de webpagina moet u te minste uw naam, emailadres en boodschap invullen, en daarna op een knop drukken om de boodschap te verzenden)

20 februari 2017

 

Nieuwsbrief per email: meld je aan

PAS Nederland heeft de nieuwsbrief vernieuwd om meer actuele informatie aan haar leden te kunnen geven. Elke vier tot zes weken sturen we een korte elektronische nieuwsbrief via mailchimp. Er wordt voorlopig geen papieren nieuwsbrief meer verstuurd. De eerste nieuwsbrief vind je met deze link.

Met dit aanmeldformulier kun je je aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief. Bovenaan de browserpagina staan (onopvallende) buttons om je abonnement te beheren.

 

Brochure Autismevriendelijk Wonen

Download de gratis brochure Autismevriendelijk wonen
`Voorkant brochure Autismevriendelijk Wonen
De werkgroep Wonen van PAS heeft een brochure samengesteld om aandacht te vragen voor de woonproblematiek waar veel volwassenen met autisme mee te maken hebben. De brochure heeft als titel Autismevriendelijk wonen – Volwassenen met autisme: een vergeten groep op de woningmarkt? Deze brochure is gratis te downloaden als pdf (10 Mb) PAS Brochure Autismevriendelijk wonen
of direct te lezen via ISSUU.

 Wilt u een gedrukt exemplaar ontvangen? Dat kan ook! Maak drie euro (= kostprijs+verzendkosten) over naar IBAN-rekening NL13 RABO 0123 5731 65 ten name van Personen uit het Autisme Spectrum. Vermeld uw naam en adres bij uw de overboeking! Wij verzorgen dan de verzending. PAS is een vrijwilligersorganisatie, houd rekening met een levertijd.

Uw steun en bijdrage zijn van harte welkom!
De brochure is gratis te downloaden en is geheel zonder subsidie tot stand gekomen. PAS stuurt de brochure toe aan gemeenten, woningcorporaties, bouwondernemers, architecten, ggz-instellingen, zorgaanbieders, en andere partijen. Als u ons hierbij financieel wilt ondersteunen dan is uw bijdrage van harte welkom op IBAN-rekening NL13 RABO 012 357 3165 ten name van Personen uit het Autisme Spectrum.

Publicaties vermeld in de brochure

Lees meer...
 

Lid worden!

Wij nodigen u van harte uit om lid te worden van PAS, wanneer u een diagnose in het autisme spectrum heeft, of een zeer sterk vermoeden, en 18 jaar of ouder bent. In 2016 bedraagt het lidmaatschap 28 euro, als u een automatische incasso afgeeft krijgt u 4 euro korting. Leden van de NVA of van Impuls, krijgen een extra korting van 4 euro.

Lid worden kan door het uitprinten, invullen en opsturen van het aanmeldingsformulier (PDF).

Uw lidmaatschap betekent veel voor ons, maar ook voor u. Met meer mensen is het eenvoudiger om activiteiten te organiseren zoals gespreksgroepen, contactdagen, voorlichtingsbijeenkomsten of het opleiden van ervaringsdeskundigen. Hoe meer leden PAS heeft, des te beter kunnen wij onze gezamenlijke belangen behartigen.

Tot de Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) behoren klassiek autisme, Hoogfunctionerend Autisme (HFA), de stoornis van Asperger en de Pervasieve Ontwikkelingsstoornis-Niet Anderszins Omschreven (PDD-NOS). Ook wanneer u aanwijzingen heeft dat u autisme heeft, maar u heeft geen officiële diagnose, kunt u lid worden van PAS.

Kent u mensen uit uw omgeving die tot de doelgroep van PAS behoren? Dan vinden wij het erg fijn wanneer u hen wijst op het bestaan van PAS en de mogelijkheid om lid te worden. Een folder met informatie over onze vereniging is hier te downloaden.

 

Privacy

PAS gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens. Wij verstrekken geen informatie over leden en geven dus ook geen antwoord op de vraag of iemand lid is. Lidmaatschapsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het onderhouden van het contact tussen de vereniging en u als lid. De overige gegevens die wij van u vragen verwerken wij anoniem en dienen als basis voor onze keuzes en het ontwikkelen van activiteiten.