Vereniging PAS Nederland

  • Vergroot letter grootte
  • Standaard letter grootte
  • Verklein letter grootte

Werkgroep Zorgstandaard

Print

Zorgstandaard Autisme is uit voor commentaar!

Op dit moment wordt een Zorgstandaard Autisme ontwikkeld.Een zorgstandaard beschrijft vanuit het perspectief van de patient, in dit geval iemand met autisme, wat goede zorg is voor een bepaalde aandoening (Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ, 2016a; Rijksoverheid, 2016).

PAS heeft deelgenomen aan de ontwikkeling van de zorgstandaard en heeft het perspectief van volwassenen met autisme geinventariseerd en beschreven. Hiervoor heeft PAS een een achterbanraadpleging gehouden onder een 10-tal ervaringsdeskundigen met diverse achtergronden (jong/oud, man/vrouw, wel/geen lid van PAS, opleiding). De basiscriteria voor kwaliteit in GGZ werden besproken en waar nodig aangepast naar het perspectief van volwassen 'patienten'. U kunt het volledige rapport van de achterbanraadpleging downloaden

De conceptversie van de zorgstandaard is nu in de commentaar-fase. Download de concept zorgstandaard autisme

Wilt u ook commentaar geven?: download het standaardformulier en mail het naar het adres onderaan het formulier

Deadline 24 maart 2017