Vereniging PAS Nederland

  • Vergroot letter grootte
  • Standaard letter grootte
  • Verklein letter grootte

Stellingname

Print
Een aantal maanden geleden heeft PAS mij gevraagd om een stukje te schrijven over 'Asperger en Werk'. Ik heb daartoe een aantal bronnen over autisme en werk nageplozen en een discussie via email gevoerd met enkele Aspergers. Dit document bevat hieronder puntsgewijs mijn huidige visie op autisme en werk. Ik probeer hier de voornaamste aspecten te vangen die samen het beeld van een ASS-er in een werksituatie bepalen. Over elk aspect afzonderlijk kan nog heel veel gezegd worden. Zo is de genoemde email 'werkgroep' onlangs 'in real life' bij elkaar geweest en heeft besloten om de rol van jobcoach voor ASS-ers verder uit te gaan werken.
Lees meer...
 

Kansen op de arbeidsmarkt

Print
Wat zijn de mogelijkheden en kansen voor iemand met een lichte vorm van autisme of daaraan aanverwante stoornis, zoals Hoog-Functionerend Autisme (HFA), de stoornis van Asperger (AS) of een Pervasieve Ontwikkelingsstoornis-Niet Anderszins Omschreven (PDD-NOS), maar met normale tot (zeer) hoge intelligentie om een baan te vinden op de reguliere arbeidsmarkt? Tegen welke moeilijkheden en beperkingen loopt hij dan aan? En wat wordt er voor hem gedaan door instanties, om deze moeilijkheden op te lossen?
Lees meer...
 

Autisme en vergaderen

Print
De werkgroep werk heeft een uitgebreide notitie geschreven over 'vergaderen'. Welke problemen ervaren mensen met autisme en wat is eraan te doen?
Lees meer...
 

Notitie Autisme en Werk

Print
Leden van de Werkgroep Autisme en Werk (PAS) hebben antwoord gegeven op een drietal vragen die betrekking hebben op Autisme en Werk:

  1. In hoeverre heeft je autisme invloed op de keuze voor het werk wat je doet (was er keus of is het je overkomen?) en de wijze waarop je je werk verricht.
  2. Welke sterke en zwakke eigenschappen ervaar je bij jezelf en in je werk?
  3. Hoe ziet voor jou de ideale baan en werkplek eruit?
Lees meer...
   Steun PAS

alt
Koop je boeken online via YouBeDo. PAS ontvangt dan 10% van het aankoopbedrag!
Lees meer...
 

alt

Swink Webservices steunt PAS op onze social media.

Lees meer...
 

PAS berichten

Adreswijzigingen doorgeven
Lees meer...

Overige Tips