Vereniging PAS Nederland

 • Vergroot letter grootte
 • Standaard letter grootte
 • Verklein letter grootte

Visie

Opmerking vooraf : veel punten zijn niet specifiek voor volwassen normaal begaafde autisten, maar gelden voor de hele groep mensen met autisme, ook voor de kinderen of de verstandelijk gehandicapten met autisme.

Autisme

 1. Erkenning autisme als zelfstandige handicap door de Nederlandse overheid. Dit is helaas nog steeds niet het geval.
 2. Autisme komt niet alleen bij kinderen en/of verstandelijke gehandicapten voor.. Hoewel logischerwijs kinderen met autisme eens groot en volwassen worden, is er op het gebied van zorg voor volwassenen met autisme nog weinig van de grond gekomen.
 3. Autisme is meer dan de bekende Rainman-figuur uit de gelijknamige film. Autisme uit zich op veel verschillende manieren, afhankelijk van persoonlijkheidskenmerken en karakter.
 4. Er moet uitgegaan worden van de mogelijkheden en kwaliteiten van iemand, en er moet niet alleen gekeken worden naar diens beperkingen.
 5. Normaal begaafde volwassen autisten willen als gelijkwaardige gesprekspartner gezien worden, zowel binnen cliënten/ouderorganisaties als in contact met hulpverleners. Zij willen zelf meedenken over hun eigen situatie en willen dat hun mening serieus genomen wordt.

Zorgvraag en zorgaanbod:

 1. Er zou een case-manager moeten komen voor mensen met autisme. Eén centrale persoon die als aanspreekpunt fungeert en indien nodig meer specifieke hulp in kan zetten.
 2. Eén loket: het zou niet nodig moeten zijn dat mensen met autisme of hun ouders/partner bij heel veel verschillende instanties moeten aankloppen, die ieder maar een deel van de zorg leveren
 3. Het Persoonsgebonden Budget zou sneller en makkelijker toegekend moeten worden en het zou minder ingewikkeld en bureaucratisch moeten zijn om er een aan te vragen.
 4. Veel mensen met autisme hebben behoefte aan zgn. 'maatjes' of 'buddy's'. Die zouden in veel meer plaatsen in Nederland beschikbaar moeten zijn. Hierbij kan aangesloten worden bij al bestaande buddyprojecten voor mensen met een psychiatrische achtergrond.
 5. Betere en snellere diagnostiek voor mensen met autisme.
 6. Uitbreiding plekken waar een goede diagnose gehaald kan worden. Het zou niet nodig moeten zijn dat een volwassene voor een autisme-diagnose naar een kinderpsychiater toe moet.
 7. Het zou niet nodig moeten zijn dat iemand vanwege zijn autisme in de problemen komt of een delict pleegt met als gevolg opname in een gevangenis of TBS-instelling, waar dit voorkomen had kunnen worden door tijdige herkenning van de onderliggende oorzaak en begeleiding/behandeling hiervoor.
 8. Allerlei aanbod dat er nu alleen voor kinderen en adolescenten is, zoals trainingen (sociale vaardigheidstraining, assertiviteitstraining) etc. ook beschikbaar maken en aanpassen aan volwassenen met autisme.

Sekse-specifieke hulpverlening:

 1. Sekse-specifieke hulpverlening is soms gewenst, ook in de autismehulpverlening. De meeste mensen met autisme zijn man, reden waarom de vrouwen soms niet de juiste aandacht en zorg krijgen en/of hun autisme minder snel herkend wordt. Speciale gespreksgroepen voor vrouwen kunnen soms nuttig zijn.

Lotgenotencontact:

 1. Op diverse plaatsen in het land (niet alleen in de grote steden) zouden zgn. 'autistensozen' of gespreksgroepen gehouden kunnen worden. In verschillende vormen: wel of niet ingebed in de reguliere hulpverlening (bijv. vanuit een GGZ-instelling), wel of niet met begeleiding van ouders of vrijwilligers, wel of niet samen met mensen met een andere psychiatrische aandoening, zoals ADHD, en enigszins ingedeeld naar leeftijds- en/of functioneringsniveau.

Samenwerking:

 1. Samenwerking tussen organisaties die zich bezig houden met dezelfde doelgroep (mensen met autisme) is essentieel. Samenwerking zou boven andere belangen, zoals het eigen organisatiebelang of de concurrentiepositie of een winstbelang moeten gaan.

Verbetering en uitbreiding kennis:

 1. Verbetering en uitbreiding van de bestaande kennis op autismegebied.
  Hiervoor zouden voldoende scholingsmogelijkheden moeten zijn (bijscholing, nascholing) voor mensen die met autisten werken, maar ook de mensen met autisme zelf zouden, indien gewenst, scholing of een cursus kunnen volgen gericht op het autisme (wat is het? Hoe ga ik ermee om?)
 2. Verspreiding informatie, zodat die alle lagen van de bevolking bereikt. Ook zouden op termijn alle GGZ-instellingen bereikt moeten worden, zodat kennis over (normaal begaafd) autisme niet alleen bij een klein aantal instellingen en personen bekend is.
 3. Ervaringsdeskundigheid: cliënten met autisme zijn vaak zelf deskundig. Hun ervaringsverhalen zijn een bron van informatie.
 4. Beeldvorming: weghalen van oude vooroordelen over mensen met autisme, zoals dat ALLE autisten verstandelijk gehandicapt zijn; 'autisten kunnen beter niet trouwen', 'regulier werk is voor mensen met autisme nooit weggelegd' etc.

Voorzieningen:

 1. Betere toegankelijkheid tot voorzieningen voor gehandicapten, zoals de Wet Voorzieningen Gehandicapten etc. Ook mensen met autisme zouden van het bestaande aanbod gebruik moeten kunnen maken. De voorzieningen en wetten en regels daaromheen zouden landelijk hetzelfde moeten zijn, en niet per gemeente verschillend.
 2. Meer gecombineerde woon-zorg projecten en huizen die speciaal voor mensen met autisme geschikt zijn en waarin mensen met autisme bij elkaar kunnen wonen en de juiste begeleiding krijgen.
 3. Allerlei voorzieningen en mogelijkheden, die er nu alleen voor kinderen en adolescenten zijn, zoals logeermogelijkheden, speciale vakantiekampen etc. zouden er ook voor volwassenen moeten komen.

Werk en scholing:

 1. Indien gewenst zou iedere volwassen autist een beroep op een deskundige jobcoach moeten kunnen doen. Deze jobcoach zou langdurig (levenslang?) bij die persoon kunnen blijven, en iemand kunnen volgen in zijn werksituatie, soms op de achtergrond, en indien nodig, meer op de voorgrond. Overdracht van informatie, bijv. aan een andere jobcoach bij vertrek van de oude jobcoach, dient goed te gebeuren. Veel wisselingen in hulpverleners is niet wenselijk.
 2. Ook na de middelbare school zouden alle vormen van onderwijs op alle niveaus toegankelijk moeten zijn voor mensen met autisme.

Integratie en emancipatie:

 1. Verbeteren van integratie op de arbeidsmarkt, in de sociale omgeving en in de (zelfstandige) woonomgeving.
 2. Integratie, maar met behoud van eigenheid en het recht 'anders te zijn dan anderen'.
 3. Verbeteren van begrip en communicatie tussen autisten en niet-autisten.
 Steun PAS

alt
Koop je boeken online via YouBeDo. PAS ontvangt dan 10% van het aankoopbedrag!
Lees meer...
 

alt

Swink Webservices steunt PAS op onze social media.

Lees meer...
 

PAS berichten

Adreswijzigingen doorgeven
Lees meer...

Overige Tips