A- A A+

Van 22 april tot 1 juni kan iedereen in Nederland aangeven naar welke onderwerpen er onderzoek en ontwikkeling zou moeten gebeuren als het gaat om (mensen met) autisme.

Vul de enquête https://tinyurl.com/kennisagenda-autisme in!

De digitale vragenlijst is voor mensen met autisme, hun naasten, professionals in onderwijs en zorg, en zelfs beleidsmakers en uitvoerders bij gemeenten. Kortom iedereen die wat met autisme te maken heeft.

Het is belangrijk dat je meedoet aan dit onderzoek en de vragenlijst invult, omdat je dan toekomstig autisme-onderzoek en kennisontwikkeling in Nederland beïnvloedt.

Dus vind jij bijvoorbeeld dat onderzoek teveel gericht is op de oorzaken van autisme en te weinig op inclusie in de maatschappij? Dan is dit je kans om dat bij te sturen! Meer geld naar kennis over passend werk, of overprikkeling? Het gaat om jouw mening.

De resultaten zullen gebruikt worden om de prioriteiten voor autismeonderzoek in Nederland vast te stellen en kan invloed hebben op de geldstromen voor vele jaren. De Academische Werkplaats Autisme (AWA) organiseert dit onderzoek en moet de resultaten zelf ook gaan gebruiken voor haar vervolgprojecten. PAS werkt mee in de AWA.

In deze enquête kunt u kiezen uit een uitgebreide lijst van 20 thema’s. U mag van alle thema’s aangeven hoe belangrijk u ze vindt (hoe waardevol). Daarna mag u 3 urgente thema’s kiezen (die als eerste moeten worden aangepakt) en detailonderwerpen kiezen.

De themalijst is vorig jaar ontwikkeld op basis van de Onderzoeksagenda enquête (onderdeel van de NAR 2018 enquête) onder volwassenen, ouders en wettelijk vertegenwoordigers. Heeft u meegewerkt aan die enquête? Mooi, dan is uw antwoord in tot een (overkoepelend) thema verwerkt. We hopen dat u dan ook wilt meehelpen om uw prioriteiten vast te leggen.

Vul de enquête https://tinyurl.com/kennisagenda-autisme in!

Stuur deze oproep door!! Beter 5000 ingevulde enquêtes dan 500!

Twitter mee met #AutismeAgenda en #autismprioritiesNL (voor engelse tweets)

Extra informatie over deze enquête 

Extra Hulp bij het invullen in deze handleiding