A- A A+

Voorpagina

Nieuwe ALV op 24 oktober 2015
De aanwezige leden besloten dat de vergadering van 20 juni 2015 geen rechtsgeldige besluiten kon nemen vanwege een te late uitnodiging. Hierdoor is het noodzakelijk om later dit jaar een nieuwe ALV te houden.

Als datum heeft het bestuur gekozen voor zaterdag 24 oktober. De inloop begint om 13.00, uiterlijk om 17.00 stoppen we. Locatie wordt later bekend gemaakt. De agenda is grotendeels hetzelfde, met het verschil dat het bestuur een statutenwijziging voor wil stellen. Deze wijziging is bedoeld om de statuten actueel te houden en zal ruim van tevoren beschikbaar zijn.

Meer informatie is inmiddels per (e)mail naar de leden gestuurd.

PAS (Personen uit het Autisme Spectrum) is de landelijke belangenvereniging van autisten die het perspectief van de persoon met autisme voorop stelt.
Dat kunnen we doen omdat de leden van PAS zelf autist zijn en wij de wereld vanuit het autismespectrum bekijken.

Onze vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van volwassen personen met een diagnose in het autisme spectrum of een sterk vermoeden hiertoe.

PAS werkt aan het bereiken van dit doel door het organiseren van activiteiten waarbij autisten elkaar kunnen ontmoeten en door actief mee te werken aan het onderzoek naar autisme.

 

 

Gespreksgroepen

Nieuws