A- A A+

Organisatie

In de warme zaal van de Kargadoor drupten de leden geleidelijk aan binnen. Met een kleine vertraging begon uiteindelijk de vergadering, waar zowel de leden als de aspirant-bestuursleden hun plekje hadden gevonden. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van  6 september was een drukbezochte ALV, die door velen als een positief keerpunt zal worden gezien.

Registratie Kamer van Koophandel

Statutaire zetel:Nijmegen

KvK-nummer: 09161548
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Statutaire naam voluit: . Personen uit het Autisme Spectrum
Statutaire naam: PAS
Akte van oprichting: 12-06-2006

Correspondentieadres:  Booijenverlaat 8, 7908 EE Hoogeveen

Bank
Rekeningnummer IBAN: NL13 RABO 0123 5731 65