A- A A+

Belangenbehartinging begint voor PAS bij een juiste beeldvorming over autisme.  Wij vinden het daarom belangrijk om bij te dragen aan het ontwikkelen van kennis over autisme, bij het grote publiek maar ook bij wetenschappers en behandelaars. Wij merken dat er nog altijd veel stereotiepe denkbeelden bestaan over autisme, die geen recht doen aan het unieke en vaak complexe karakter van hoe iemand zijn of haar autisme ervaart en beleeft. Onze leden weten uit eigen ervaring wat het is om autisme te hebben en denken graag mee vanuit het perspectief van de autist.

PAS sluit bij voorkeur aan bij andere partijen, maar is incidenteel ook in staat om het voortouw te nemen bij het aanvullen en ontwikkelen van ontbrekende kennis. Wij signaleren dus ook wáár er kennis ontbreekt en trachten dat onder de aandacht te brengen.

 

AWA Enquête KennisAgenda Autisme

Van 22 april tot 1 juni 2019 kan iedereen in Nederland aangeven op welke onderwerpen er onderzoek en ontwikkeling zou moeten gebeuren voor wat betreft (mensen met) autisme. Een grote enquête onder mensen met autisme, hun naasten, professionals in onderwijs en zorg, en zelfs beleidsmakers en uitvoerders bij gemeenten. Kortom iedereen die wat met autisme te maken heeft.

Vul de enquête https://tinyurl.com/kennisagenda-autisme in!

De resultaten zullen gebruikt worden om de prioriteiten voor autismeonderzoek in Nederland vast te stellen en kan invloed hebben op de geldstromen voor vele jaren. De Academische Werkplaats Autisme (AWA) organiseert dit onderzoek en moet de resultaten zelf ook gaan gebruiken voor haar vervolgprojecten.  PAS werkt mee in de AWA

 

Op dit moment hebben leden van PAS zitting in de ervaringsraad van het Leo Kannerhuis Nederland , de stuurgroep van het autismeconvenant Noord-Holland en de cliëntvertegenwoordiging van het Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk Zuid-Holland en Midden Holland.

PAS heeft veel inbreng geleverd voor de Zorgstandaard autisme die eind 2017 werd opgeleverd. Wij herkenden onze inbreng onvoldoende in het eindresultaat en hebben besloten dit niet te onderschrijven.

Ook aan de Multi-Disciplinaire Richtlijn Autisme Spectrum Stoornissen bij volwassenen (2013) hebben leden van PAS actief bij gedragen.

Eerder heeft PAS bijdrages geleverd aan het tot stand komen van de rapportages van de Gezondheidsraad: Autismespectrum stoornissen: een leven lang anders (2009) en Kennisinfrastructuur autismespectrumstoornissen (2012).

Nieuws

PASSA

Een Plek voor ASS’ers (normaal- en hoogbegaafd) en iedereen die zich daarmee verbonden voelt in Amersfoort. Een bescheiden locatie waar we elkaar ontmoeten en samen activiteiten doen. Zoals schaken, mindfulness, intervisie, lezingen, wandelen, mahjong en samen koken & eten. De locatie ligt redelijk centraal in Amersfoort en bereikbaar met de fiets, auto of OVV.

Je kan ons bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PASSA is een ledenactiviteit van de vereniging PAS.
PAS is een onafhankelijke belangenvereniging vóór en dóór volwassen personen met autisme en is bedoeld voor mensen met een diagnose autisme of een sterk vermoeden daarvan.

PASSA is nog in de opstartfase. Als je nu instapt kun je meehelpen een plek te creëren waar normaal- en hoogbegaafde ASS’ers zich thuis voelen. Hoe kan je meehelpen? Door mee te praten, advies te geven of mee te doen in de kerngroep. We hebben ook een groep op facebook.

Elke vrijdag van 13.00 - 21.00 uur.

13.00 - 15.00 uur:
Middagactiviteit

15.00 - 17.00 uur:
Koffie & Theemomentje of een tweede middag activiteit

17.00 - 19.00 uur:
Samen koken & samen eten.

19.00 - 19.30 uur:
Koffie & Theemomentje
en / of start avond activiteit

19.30 - 21.00 uur:
Avond activiteit

Agenda van deze maand

De activiteiten van de week/maand staan op www.pasnederland.nl en op facebook PASSA.
Wil je de activiteitenkalender via de mail ontvangen ? Geef je dan op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor ALLE activiteiten geldt: a.u.b. vooraf opgeven bij Jeannette of Nicole via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kosten:
De kosten per activiteit zijn verschillend
minimaal €2,50 voor het Koffie & theemomentje. Vooraf te betalen .
Zie verder activiteitenkalender en de prijslijst op locatie.

Wij huren de locatie en krijgen hiervoor een tijdelijke subsidie van Indebuurt033. We zullen zoveel mogelijk zelfvoorzienend moeten worden.

Richtlijnen Covid19
We volgen de richtlijnen Covid19 en kunnen niemand binnen laten zonder aanmelding vooraf . Iedereen wordt gevraagd bij binnenkomst het triage Covid19 formulier in te vullen.

 

Q&Autisme online - 11 mei, 4 juni en 8 juli

Per thema staat er een professional tot de beschikking.

Lees meer...