A- A A+

Wat gebeurt er als mensen met autisme ouder worden?

Het is nu ongeveer 70 jaar geleden dat de diagnose autisme voor het eerst werd gesteld. Het meeste onderzoek, inclusief ons eerdere onderzoek, richt zich op kinderen en jongvolwassenen, maar wat als mensen met autisme ouder worden? Recentelijk hebben we hier een uitgebreid onderzoek naar gedaan (subsidie NWO MagW). Zie voor de resultaten van dit onderzoek onder andere hier. Het huidige onderzoek is hier een vervolg op.

Er zijn verschillende vragen die we graag willen beantwoorden door mensen over een periode van verschillende jaren vragenlijsten te laten invullen, te interviewen en daarnaast ook cognitief te testen.

Bijvoorbeeld: Mensen met autisme hebben op jonge leeftijd soms moeite met cognitieve functies die bij mensen zonder diagnose achteruitgaan als ze ouder worden. Onze vraag is wat dit betekent voor mensen met autisme. Gaan ze sneller achteruit of hebben ze, doordat ze al langer moeite hebben met deze functies, methodes gevonden om met de cognitieve problemen om te gaan? Wij denken het laatste, maar hoe werkt dit dan? Ook vragen we ons af of geassocieerde problemen ook minder worden of worden deze juist ernstiger met het ouder worden? We weten hier te weinig van en met behulp van dit onderzoek proberen we hier meer inzicht in te krijgen. Hiervoor zullen wij een grote groep mensen met een diagnose autisme en/of ADHD vergelijken met groep mensen zonder deze diagnoses, zogeheten controles. Zie voor informatie in het Engels, project 1.

Deelnemers: Voor dit onderzoek zoeken we momenteel mensen tussen de 30 en 90 jaar met een diagnose autisme en/of ADHD. We zoeken ook mensen die mee willen doen, maar zelf geen autisme en/of ADHD denken te hebben (zogeheten controles). U kunt zich u hier aanmelden.

Door: Tulsi Radhoe, Carolien Torenvliet, Joost Agelink-van Rentergem, Annabeth Groenman & Hilde Geurts. Ons onderzoeksteam is aangevuld met vier meedenkers die ons van advies voorzien over ons onderzoek vanuit ervaringskennis over autisme en/of veroudering.


Mensen met autisme in organisaties


Ik ben Jarno Voigt, 23 jaar oud en ik volg de Master Communication Studies (gespecialiseerd in Corporate Communication & Reputation) aan de Universiteit Twente. Om mijn Master af te ronden ben ik in januari begonnen met het opzetten van een onderzoek naar mensen met autisme in organisaties, want om mij heen zie ik dat veel mensen met autisme moeite hebben met het vinden van werk dat passend is bij hun capaciteiten.
 
Ik kom regelmatig in contact met mensen met autisme en zie daardoor hun bijzondere capaciteiten, graag wil ik dit inzicht doorgeven aan anderen doormiddel van mijn onderzoek.
Voor mijn onderzoek maak ik gebruik van een online werksimulatie waarin respondenten een matig complexe casus oplossen. In een experiment maak ik gebruik van 2 doelgroepen (wel autisme, geen autisme) en 2 communicatiemethodes (niet aangepast op autisme, wel aangepast op autisme - "Geef me de 5").

Ik zoek respondenten met autisme voor de bovengenoemde werksimulatie. De link naar de online werksimulatie is: https://utwentebs.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5sEuTDPbGAet6pD


gezinsrelaties in de kindertijd


Ik ben Sinem Bayrakci, studente aan de Tilburg Universiteit en zit in mijn laatste master jaar van de opleiding Psychologie. Voor mijn masterthesis ben ik op zoek naar deelnemers met en zonder autisme. Het gaat om een online vragenlijst van ongeveer 5 a 10 minuten. 
 
Hieronder een korte uitleg over het onderzoek: 
Dit onderzoek gaat over de invloed van gezinsrelaties in de kindertijd op klachten die personen in de volwassenheid kunnen ervaren (klachten zoals een depressieve stemming, angst en somatische klachten). Er wordt in dit onderzoek gekeken naar het verschil van het bovengenoemde verband tussen personen met en zonder autisme. Het doel van dit onderzoek is het achterhalen van de kwetsbaarheden zodat hier in de toekomst meer aandacht aan besteed kan worden.

De gegevens zijn geheel anoniem, er wordt geen naam, adres etc. gevraagd. Enkel leeftijd en geslacht. 
 
Het onderzoek vindt u op: https://www.enquetesmaken.com/s/0d9d018