A- A A+

Bestuur


 foto ivan henczykIvan Henczyk
 Secretaris

Van elke bestuursvergadering maakt de secretaris een verslag, de zogeheten notulen. Notulen van bestuursvergaderingen zijn beschikbaar voor leden. Notulen kunnen per mail worden opgevraagd bij de secretaris. Deze notulen zijn  alleen voor eigen gebruik en niet voor verdere verspreiding. Het bestuur vergadert elke 4 tot 6 weken.

johan kindt  Johan Kindt

Algemeen bestuurslid

Het bestuur van PAS bestaat uit onderstaande personen die de taken uitvoeren die nodig zijn om de vereniging in stand te houden. Het bestuur vergadert elke vier tot zes weken en is bereikbaar via het adres op de contactpagina.

Voorzitter
Diederik Weve

Secretaris a.i.
Tammo Michel

Penningmeester
Petra Geurts

Algemeen bestuurslid
vacature

Alexander Hendriks  Alexander Hendriks

 Algemeen bestuurslid