Afdrukken

Namens mijn collega's bestuur kan ik mededelen dat wij zeer tevreden zijn over de opkomst voor de Algemene Leden Vergadering van zaterdag 23 mei j.l. Wij willen alle aanwezige leden bedanken voor hun aanwezigheid en inbreng.

Binnenkort zal een uitgebreid verslag van de ALV in de vorm van notulen beschikbaar komen.

Paul Hubert