A- A A+

Belangenbehartinging begint voor PAS bij een juiste beeldvorming over autisme.  Wij vinden het daarom belangrijk om bij te dragen aan het ontwikkelen van kennis over autisme, bij het grote publiek maar ook bij wetenschappers en behandelaars. Wij merken dat er nog altijd veel stereotiepe denkbeelden bestaan over autisme, die geen recht doen aan het unieke en vaak complexe karakter van hoe iemand zijn of haar autisme ervaart en beleeft. Onze leden weten uit eigen ervaring wat het is om autisme te hebben en denken graag mee vanuit het perspectief van de autist.

PAS sluit bij voorkeur aan bij andere partijen, maar is incidenteel ook in staat om het voortouw te nemen bij het aanvullen en ontwikkelen van ontbrekende kennis. Wij signaleren dus ook wáár er kennis ontbreekt en trachten dat onder de aandacht te brengen.

 

AWA Enquête KennisAgenda Autisme

Van 22 april tot 1 juni 2019 kan iedereen in Nederland aangeven op welke onderwerpen er onderzoek en ontwikkeling zou moeten gebeuren voor wat betreft (mensen met) autisme. Een grote enquête onder mensen met autisme, hun naasten, professionals in onderwijs en zorg, en zelfs beleidsmakers en uitvoerders bij gemeenten. Kortom iedereen die wat met autisme te maken heeft.

Vul de enquête https://tinyurl.com/kennisagenda-autisme in!

De resultaten zullen gebruikt worden om de prioriteiten voor autismeonderzoek in Nederland vast te stellen en kan invloed hebben op de geldstromen voor vele jaren. De Academische Werkplaats Autisme (AWA) organiseert dit onderzoek en moet de resultaten zelf ook gaan gebruiken voor haar vervolgprojecten.  PAS werkt mee in de AWA

 

Op dit moment hebben leden van PAS zitting in de ervaringsraad van het Leo Kannerhuis Nederland , de stuurgroep van het autismeconvenant Noord-Holland en de cliëntvertegenwoordiging van het Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk Zuid-Holland en Midden Holland.

PAS heeft veel inbreng geleverd voor de Zorgstandaard autisme die eind 2017 werd opgeleverd. Wij herkenden onze inbreng onvoldoende in het eindresultaat en hebben besloten dit niet te onderschrijven.

Ook aan de Multi-Disciplinaire Richtlijn Autisme Spectrum Stoornissen bij volwassenen (2013) hebben leden van PAS actief bij gedragen.

Eerder heeft PAS bijdrages geleverd aan het tot stand komen van de rapportages van de Gezondheidsraad: Autismespectrum stoornissen: een leven lang anders (2009) en Kennisinfrastructuur autismespectrumstoornissen (2012).

Nieuws

Twee dagen Autminds

Autminds is een congres voor en door mensen met autisme.
Autminds biedt een mix van educatie, debat, kunst/creativiteit, ontmoeting en ontspanning.
Autminds kan worden omschreven als “a meeting of minds”, vandaar de naam Aut-minds.

9 oktober 10:00 uur - 10 oktober 17:15 uur op uw mobiel, tablet, PC of TV scherm

meer details op www.autminds.nl


Dringend administrateur – coördinator gespreksgroepen gezocht

PAS heeft diverse gespreksgroepen verspreid over een groot deel van Nederland. Elke gespreksgroep heeft een contactpersoon die in contact staat met de administratie/coördinatie van de gespreksgroepen PAS.
Aanmeldingen van nieuwe deelnemers komen binnen bij de administratie / coördinatie van de gespreksgroepen.  Vanuit hier worden nieuwe deelnemers in contact gebracht met de contactpersoon van de gespreksgroep in de regio van de deelnemer.

De gespreksgroepen van PAS zijn dringend op zoek naar een administrateur / coördinator.

Ben je vaardig achter de computer, heb je enige administratieve ervaring en vind je het leuk om in contact te komen met andere autisten? Dan zou dit jouw (vrijwilligers-)baantje kunnen zijn of een klusje om er na een burn-out weer beetje in te komen.

Wat ga je doen?
Mensen die zich per email aanmelden om mee te doen aan een gespreksgroep doorverwijzen naar een gespreksgroep in de buurt, en -als er geen plaats is- de wachtlijst beheren.
Daarvoor onderhoud je contact met degenen die zich aanmelden en met de contactpersonen van de gespreksgroepen. Het werk kan thuis achter de computer en telefonisch gedaan worden.

Verder zijn er ongeveer drie keer per jaar bijeenkomsten van de contactpersonen en de administratie/coördinatie waarin we ervaringen delen.

Je wordt begeleid door de gespreksgroepencoördinator of iemand van het bestuur.

Nadere informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.